N6C zerospray
N6C zerospray N6C zerospray

SWIX
N6C zerospray

SKU: 169807

  • Zerospray for klassiskski
  • Hindrer ising i festesonen
  • Til bruk på ny og fuktig snø
Zerospray fra Swix. Denne skismøringen er for festesonen på klassiske ski, med mekanisk feste eller ski man selv har rubbet.

Zerospray hindrer ising på ny og fuktig snø, som holder rundt 0 °C. La sprayen tørke et par minutter etter pålegging.

OBS!
• Irriterer huden
• Kan være dødelig ved svelging om det kommer i luftveiene
• Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
• Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
• Ekstremt brannfarlig aerosol
• Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer