N6C Spray for Zero Ski 70 ml N6C Spray for Zero Ski 70 ml
N6C Spray for Zero Ski 70 ml

SWIX
N6C Spray for Zero Ski 70 ml

SKU: 169807

  • Zero spray for klassiske ski
  • Hindrer ising i festesonen
  • Praktisk spraydyse
Zero spray for festesonen på klassiske ski med mekanisk feste eller ski man selv har rubbet. Hindrer ising på ny og fuktig snø rundt 0°C. Flaske med «opp-ned»- spraydyse for enkel pålegging. La sprayen tørke et par minutter etter pålegging. FARE! • Irriterer huden • Kan være dødelig ved svelging om det kommer i luftveiene • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann • Ekstremt brannfarlig aerosol • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer