N3C Easy glider 80 ml
N3C Easy glider 80 ml N3C Easy glider 80 ml

SWIX
N3C Easy glider 80 ml

SKU: 169804

  • Motvirker ising og smuss
  • Til smørefrie ski
  • For alle temperaturer
  • Til de som vil gjøre det enkelt
  • Gir god glid
Glidspray for smørefrie ski, for alle temperaturer. Perfekt for de søm ønsker å gjøre det enkelt, den gir god glid og hindrer ising. ADVARSEL! • Meget brannfarlig væske og damp. • Brannfarlig væske og damp. • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. • Gir alvorlig øyeirritasjon. • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer