N12C Fellevoks 150 ml
N12C Fellevoks 150 ml N12C Fellevoks 150 ml

SWIX
N12C Fellevoks 150 ml

SKU: 169801

  • Til bruk på feller
  • For randonee og toppturer
  • For alle snøforhold
  • Aerosol med applikator
Voks til skifeller, for randonee og toppturer. Fellevoksen gir bedre glid og hindrer ising i fellene, under alle snøforhold. Aerosol med applikator. FARE! - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. - Irriterer huden. - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer