I74C Citrus Skirens 500 ml I74C Citrus Skirens 500 ml I74C Citrus Skirens 500 ml I74C Citrus Skirens 500 ml
I74C Citrus Skirens 500 ml

SWIX
I74C Citrus Skirens 500 ml

SKU: 169794

  • Inneholder ekstrakt fra sitrusfrukter
  • For voks- og klisterfjerning
  • Boksen har lang holdbarhet
  • Ingen sterk lukt
  • Effektiv
Denne skirensen inneholder ekstrakt fra sitrusfrukter som er et effektivt løsemiddel. For rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning. Fjern så mye smøring som mulig med en skrape før skiene renses og tørkes av med Fiberlene papir. FARE! • Brannfarlig væske og damp • Irriterer huden • Kan utløse en allergisk hudreaksjon • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene • Meget giftig for liv i vann • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer