I74C Citrus skirens
I74C Citrus skirens I74C Citrus skirens I74C Citrus skirens I74C Citrus skirens

SWIX
I74C Citrus skirens

SKU: 169794

  • Skirens fra Swix
  • For voks- og klisterfjerning
  • Inneholder ekstrakt fra sitrusfrukter
  • Ingen sterk lukt
  • Effektiv og enkel i bruk
  • Til rengjøring av såle
Denne skirensen fra Swix inneholder ekstrakt fra sitrusfrukter som er et effektivt løsemiddel. Passer til rengjøring av såler, samt voks- og klisterfjerning.

Fjern så mye smøring som mulig med en skrape, før skiene renses og tørkes av med Fiberlene-papir.

OBS!
• Brannfarlig væske og damp
• Irriterer huden
• Kan utløse en allergisk hudreaksjon
• Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
• Meget giftig for liv i vann
• Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer