Base Cleaner Skirens Base Cleaner Skirens
Base Cleaner Skirens

SWIX
Base Cleaner Skirens

SKU: 169791

  • Skirens med smart skrubb
  • For voks- og klisterfjerning
  • For alle som smører ski
  • Effektiv
Skirens med Fibertex renseapplikator for rask fjerning av smøring. For rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning. Fjern så mye smøring som mulig med en skrape før skirensen/skrubben brukes. Tørk til slutt av med Fiberlene papir. FARE! • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann • Ekstremt brannfarlig aerosol • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer