Base Cleaner skirens
Base Cleaner skirens Base Cleaner skirens

SWIX
Base Cleaner skirens

SKU: 169791

  • Skirens fra Swix
  • For voks- og klisterfjerning
  • Renseapplikator medfølger
  • Effektiv og enkel i bruk
Skirens fra Swix med Fibertex renseapplikator for rask fjerning av smøring. For rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning.

Fjern så mye smøring som mulig med en skrape før skirensen/skrubben brukes. Tørk til slutt av med Fiberlene-papir.

OBS!
• Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
• Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
• Ekstremt brannfarlig aerosol
• Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
• Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer