KB20C Base Grunnklister Spray 70 ml
KB20C Base Grunnklister Spray 70 ml KB20C Base Grunnklister Spray 70 ml

SWIX
KB20C Base Grunnklister Spray 70 ml

SKU: 169115

  • Grunnklister-spray for alle klistertyper
  • Meget enkel å legge på
  • Gir bedre feste over lengre tid
  • Brukes av mange aktive skiløpere
Swix grunnsklister-spray er meget effektiv, og benyttes av mange aktive skiløpere. Denne brukes som et underlag for alle klistertyper, og binder dermed klisteret bedre til skien. Dette gjør at du får bedre feste på lengre turer. FARE! • Irriterer huden • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann • Ekstremt brannfarlig aerosol • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer