LF4 grønn glider -12/-32°C 180gr
LF4 grønn glider -12/-32°C 180gr

SWIX
LF4 grønn glider -12/-32°C 180gr

SKU: 150437

  • Lavflourglider for lav temperatur
  • Temperaturområde fra - 12 °C til - 32 °C
  • Smørejernsfart: 8-10 sekunder på skøyteski
  • Racingvoks ved lav luftfuktighet
  • Anbefalt smørejernstemperatur: 155 °C
En ny, kald voks for forhold med tørrfriksjon, som fint kan brukes alene som rennvoks, når luftfuktigheten er lav. Den fungerer veldig godt på kunstsnø og har en god holdbarhet. Hastigheten på smørejernet bør være ca. 8-10 sek. på en skøyte- eller alpinski. Voksen kan varmes opp på nytt etter nedkjøling til romtemperatur (10 min.) for bedre holdbarhet. Viktig å ha et godt smørejern for å få effektiv smelting av voksen. I den varmeste delen av temperaturområdet og ved høy luftfuktighet vil Cera F-pulver, som FC04X, øke ytelsen. FARE! - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer