LF3X glidepulver
LF3X glidepulver

SWIX
LF3X glidepulver

SKU: 150436

  • Glidepulver for kaldt vær
  • Til finkornet snø
  • Reduserer beleggsslitasje
  • Enkel å varme inn

LF3X glidepulver fra Swix er en hard voks i pulverform med fluorkarbon-innhold, som egner seg for finkornet snø og lave temperaturer. Pulveret er enkel å varme inn, og reduserer beleggsslitasje på kaldt, aggressivt underlag. Voksen har et temperaturvindu fra -12 °C til -32 °C. Anbefalt smørejernstemperatur er 155 °C.


ADVARSEL!

- Brannfarlig væske og damp

- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

- Gir alvorlig øyeirritasjon

- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer